REALIZACJE

Produkcja i sprzedaż geokrat i wygród herpetologiczny – GEOKRATY TABOSS®

Aktualności

GEOKRATA TABOSS ® 

GEOKRATA TABOSS ®

Spełniamy rolę ochronną przy zabezpieczaniu trwałości skarp i zboczy.

Ułożenie geokarty nawet na bardzo stromym zboczu lub skarpie i wypełnienie jej materiałem przepuszczalnym powoduje, że zwiększa się odporność zbocza na erozję powierzchniową. Przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności w komórkach siatki możliwy jest rozwój różnego rodzaju roślinności, co daje estetyczny wygląd końcowy wykonanych prac ziemnych.

GEOKRATY TABOSS® sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

Ogólne jej zastosowanie to: drogi – remonty, drogi gruntowe, ścieżki leśne – remonty, drogi leśne i tymczasowe, ogrody, trawniki, terasy, erozja skarp, parkingi, place, boiska, podbudowy, drogi kolejowe, mury oporowe, podbudowy rurociągów i kanałów, nabrzeża, rekultywacja i umocnienia skarp, wały przeciwpowodziowe, ochrona linii brzegowej.

GEOKRATY TABOSS®, zw. komórkowym systemem ograniczającym jest materiałem ekologicznym, bezpiecznym dla środowiska. Zachowuje krajobraz w niezmienionym, naturalnym stanie. Badania wykazały jej trwałość i odporność na zanikanie w gruncie.

Zastosowanie GEOKRATY TABOSS®
w budownictwie

Koncepcja polegająca na zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego, przestrzennego i elastycznego, a jednocześnie optymalnie wytrzymałego geosyntetyku, umożliwiła nowe podejście do projektowania i realizacji konstrukcji, służących do stabilizacji i wzmacniania gruntów. Omawiany geosyntetyczny system komórkowy znajduje szerokie zastosowanie do:

  • wzmacniania słabych podłoży gruntowych
  • rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy
  • ubezpieczaniu rzek, kanałów i zbiorników wodnych
  • budowy nasypów, systemów drenażowych i dróg tymczasowych przy obiektach budowlanych

Podstawowy element systemu stanowią sekcje geosiatek komórkowych (nazywanych również geokomórką, geokratą) zbudowane z kilkudziesięciu odpowiednio połączonych (spawy ultradźwiękowe) taśm z polietylenu o wysokiej gęstości.

Zalety techniczne

  • łatwość montażu i demontażu konstrukcji
  • możliwość wielokrotnego używania
  • przenoszenie dużych obciążeń dynamicznych i statycznych
  • duża odporność na czynniki atmosferyczne i środowiska naturalnego
  • działanie przeciwerozyjne
  • materiał odnawialny (recykling)

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21