GEOKRATA TABOSS

ZABEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNE SKARP

W procesie zabezpieczania przeciwerozyjnego skarpi rowów, grunt wypełniający komórki jest utrzymywany przez ich ściany, które tworzą serię mini-zapór. Sekcje geokraty, połączone w opatentowany i unikalny sposób, stanowią ochronę skarp i zboczy. Dzięki temu rozwój strug pływowych, wytwarzanych przez skoncentrowany spływ powierzchniowy, przecinający grunt, jest powstrzymywany. Taki mechanizm zmniejsza prędkość przepływu wody, co w konsekwencji obniża również wartość siły erozyjnej spływu powierzchniowego. Zastosowanie TABOSS System© to uzyskanie odpornych i trwałych pokryć ochronnych nawet w przypadku stromych skarpi rowów.

OCHRONA SKARPY W SYSTEMIE GEO KOMÓRKOWYM UTRZYMUJĄCA ROŚLINNOŚĆ (TRAWĘ).

W Oparciu O nasze 20 letnie doświadczenie w projektowaniu wykonawstwie skarp pokrytych roślinnością, gdzie geokraty zamykają i wzmacniają warstwę zieleni, zalecamy stosowanie geokrat TABOSS II lub BasicNET. Komórki zwiększają naturalną odporność roślinności na działanie erozji i chronią strefę korzeniową przed utratą cząstek gruntu. W przypadku skarp niepokrytych roślinnością geokomórki poprawiają odporność erozyjną materiałów ziarnistych. Energia hydrauliczna jest rozpraszana, a pojedyncze cząstki gruntu nie przemieszczają się w dół, gdyż są chronione przed destrukcyjnymi siłami ciężkości i przemieszczaniem w dół.

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21