GEOKRATA TABOSS

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY
MIGRACJĘ PŁAZÓW I WĘDRÓWKI GRYZONI

Kolejnym produktem naszej firmy są panele ochronne FROGsystem© stosuje się w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności ekologicznej, to jest ochrony przed gadami i płazami. Szczególnie zaleca się ich stosowanie w miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt i płazów. Użycie produktu FROGsystem© gwarantuje szczelność pomiędzy siatką a dużymi obiektami (wiadukty, mosty).

Nasze panele zostały zastosowane, między innymi, na następujących odcinkach autostradowych: A1 wykonawca Budimex – Dromex; A1 Dragados; S69;S1iA4.

Stosowanie elementów FROGsystem© ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów (na jezdniach i w pułapkach antropogenicznych) oraz zwiększenie skuteczności wykorzystywania przez płazy przejść dla zwierząt.

System ten był opracowany wspólnie z pracownikami oddziałów GDDKIA oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Nasze ogrodzenia ochronno-naprowadzające skutecznie zabezpieczają wszystkie gatunki, na każdym etapie przekraczania bariery ekologicznej wynikającej z obecności drogi. Ponadto, dzięki zastosowaniu innowacyjnego profilu łączącego z HDPE, zapewniamy 100% połączenie paneli w okresie zmiennych temperatur. Kolejną innowacją w skutecznej ochronie zwierząt jest możliwość perforacji podziemnej części. Umożliwia to swobodne przerastanie korzeni traw, co powoduje dodatkowe połączenie z podłożem, zwiększenie sztywności całej konstrukcji oraz zabezpiecza przed kradzieżą.

Technologia produkcji pozwala na modyfikację systemu i dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Możliwe jest wykonanie panelu w wersji zabezpieczającej jedynie przed migracją płazów i gadów, lub tylko w wersji uniemożliwiającej podkopywanie ogrodzeń przez ssaki.

Jako produkt dedykowany produkujemy też Stop-Rynny które w sposób systemowy łączą się z naszymi płotkami. Wytwarzane elementy wytwarzamy dopasowujemy do wymagań klienta odnośnie nośności kraty do D250 i szerokości rynny 50cm.

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21