GEOKRATA TABOSS

DROGI, PARKINGI, PODBUDOWY

Wzrost zagęszczenia ludności w XXI wieku spowodował ekspansję na tereny o gruntach słabonośnych, wymagających zastosowania geosyntetyków do ich wzmocnienia i stabilizacji. Słabe i niestabilne grunty (torfowe, namuły, lessopodobne) stanowią podstawowy problem techniczny dla budowy ważnych elementów infrastrukturalnych jakimi są trwałe drogi, szlaki kolejowe i inne obiekty komunikacyjne. Koncepcja polegająca na zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego, przestrzennego, elastycznego, a jednocześnie optymalnie wytrzymałego geosyntetyku, jakim jest geokrata komórkowa, umożliwia nowe podejście do projektowania i realizacji konstrukcji służących do stabilizacji i wzmacniania gruntów.

Produkowana przez Taboss, od 1999 r, geokrata wykonana jest z taśm polietylenowych łączonych ultradźwiękowo.

Po rozłożeniu tworzy ona przestrzenną strukturę stabilizującą, wzmacniająca i usztywniającą zagęszczony w niej zasyp konstrukcyjny. Jest to możliwe dzięki zjawisku ściśliwości gruntu oraz charakterystyce geokraty komórkowej (gdzie wytrzymałość obwodowa komórek i opór bierny wypełnionych komórek przylegających, zapobiega deformacji gruntu w komórkach przyległych w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie pod działaniem siły).

Geokraty TABOSS wytwarzane są na zaprojektowanych przez naszych inżynierów liniach produkcyjnych, w oparciu o Amerykańskie zgrzewarki Ultradźwiękowe DUCANE. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, poszerzyliśmy naszą ofertę z trzech do sześciu standardowych wielkości komórek (rozstaw zgrzewów 340mm; 380mm; 440mm; 530mm; 680mm i 880mm). Dodatkowo mogą one być produkowane w pięciu odmianach grubości taśmy, oraz zakresie wysokości od 2,5 do 30 cm. Jednocześnie, dzięki zaprojektowanym w firmie TABOSS zgrzewarką półautomatycznym, produkujemy geokratę o niestandardowych wymiarach. Powoduje to dużą elastyczność w zaspokajaniu potrzeb naszych odbiorców, szczególnie jeśli chodzi o optymalizację kosztów związanych z odpadami i efektywnością montażu.

Ważną zaletą taśmy, z której produkowane są geokraty TABOSS, jest ponadprzeciętna wytrzymałość na przebicie, ścieranie i wydłużenie, przy jednoczesnym zachowanie wysokiej elastyczności. Jest to możliwe dzięki użyciu sprawdzonej udoskonalane przez lata, specjalnych mieszanek surowców HDPE, LDPE, PE.

Bez systemu geosiatek komórkowych
grunt ulega deformacji z chwilą gdy
klin A przemieszcza strefy B i C.
Systemu geosiatek zapobiega
deformacji gruntu ograniczającego
strefę B w sposób uniemożliwiający jej
przemieszczanie pod działaniem obciążenia.
Rozłożenie sił ograniczających

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21