POLSKI PRODUCENT
GEOKRATY – GEOSYNTETYKÓW

Produkcja i sprzedaż geokraty i wygród herpetologiczny.

DROGI

DROGI, PARKINGI, PODBUDOWY

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE SKARP

ZBIORNIKI WODNE

ZBIORNIKI WODNE I ROWY MELIORACYJNE

ZIELONE PARKINGI

MINITABO – ZIELONE PARKINGI

OCHRONA PŁAZÓW

ZABEZPIECZENIE MIGRACJI PŁAZÓW I WĘDRÓWKI GRYZONI

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21