POLSKI PRODUCENT
GEOKRATY – GEOSYNTETYKÓW

Produkcja i sprzedaż geokraty i wygród herpetologiczny.

Geokrata Taboss

Skarpy 5cm – 2,75m x 6,2m

Geokrata PEHD o wysokości 5cm

Wymiary po rozłożeniu: 2,75 m x 6,2 m

Odległość między zgrzewami: 380 mm

Wymiar komórki: 20 cm x 20 cm

DROGI

DROGI, PARKINGI, PODBUDOWY

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE SKARP

ZBIORNIKI WODNE

ZBIORNIKI WODNE I ROWY MELIORACYJNE

ZIELONE PARKINGI

MINITABO – ZIELONE PARKINGI

OCHRONA PŁAZÓW

ZABEZPIECZENIE MIGRACJI PŁAZÓW I WĘDRÓWKI GRYZONI

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21