POLSKI PRODUCENT
GEOKRATY – GEOSYNTETYKÓW

Produkcja i sprzedaż geokraty i wygród herpetologiczny.

DROGI

DROGI, PARKINGI, PODBUDOWY

ZABEZPIECZENIA

ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE SKARP

ZBIORNIKI WODNE

ZBIORNIKI WODNE I ROWY MELIORACYJNE

ZIELONE PARKINGI

MINITABO – ZIELONE PARKINGI

OCHRONA PŁAZÓW

ZABEZPIECZENIE MIGRACJI PŁAZÓW I WĘDRÓWKI GRYZONI

GEOKRATA TABOSS

DROGI, PARKINGI, PODBUDOWY

Wzrost zagęszczenia ludności w XXI wieku spowodował ekspansję na tereny o gruntach słabonośnych, wymagających zastosowania geosyntetyków do ich wzmocnienia i stabilizacji. Słabe i niestabilne grunty (torfowe, namuły, lessopodobne) stanowią podstawowy problem techniczny dla budowy ważnych elementów infrastrukturalnych jakimi są trwałe drogi, szlaki kolejowe i inne obiekty komunikacyjne. Koncepcja polegająca na zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego, przestrzennego, elastycznego, a jednocześnie optymalnie wytrzymałego geosyntetyku, jakim jest geokrata komórkowa, umożliwia nowe podejście do projektowania i realizacji konstrukcji służących do stabilizacji i wzmacniania gruntów.

Produkowana przez Taboss, od 1999 r, geokrata wykonana jest z taśm polietylenowych łączonych ultradźwiękowo.

Po rozłożeniu tworzy ona przestrzenną strukturę stabilizującą, wzmacniająca i usztywniającą zagęszczony w niej zasyp konstrukcyjny. Jest to możliwe dzięki zjawisku ściśliwości gruntu oraz charakterystyce geokraty komórkowej (gdzie wytrzymałość obwodowa komórek i opór bierny wypełnionych komórek przylegających, zapobiega deformacji gruntu w komórkach przyległych w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie pod działaniem siły).

Geokraty TABOSS wytwarzane są na zaprojektowanych przez naszych inżynierów liniach produkcyjnych, w oparciu o Amerykańskie zgrzewarki Ultradźwiękowe DUCANE. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, poszerzyliśmy naszą ofertę z trzech do sześciu standardowych wielkości komórek (rozstaw zgrzewów 340mm; 380mm; 440mm; 530mm; 680mm i 880mm). Dodatkowo mogą one być produkowane w pięciu odmianach grubości taśmy, oraz zakresie wysokości od 2,5 do 30 cm. Jednocześnie, dzięki zaprojektowanym w firmie TABOSS zgrzewarką półautomatycznym, produkujemy geokratę o niestandardowych wymiarach. Powoduje to dużą elastyczność w zaspokajaniu potrzeb naszych odbiorców, szczególnie jeśli chodzi o optymalizację kosztów związanych z odpadami i efektywnością montażu.

Ważną zaletą taśmy, z której produkowane są geokraty TABOSS, jest ponadprzeciętna wytrzymałość na przebicie, ścieranie i wydłużenie, przy jednoczesnym zachowanie wysokiej elastyczności. Jest to możliwe dzięki użyciu sprawdzonej udoskonalane przez lata, specjalnych mieszanek surowców HDPE, LDPE, PE.

Bez systemu geosiatek komórkowych
grunt ulega deformacji z chwilą gdy
klin A przemieszcza strefy B i C.
Systemu geosiatek zapobiega
deformacji gruntu ograniczającego
strefę B w sposób uniemożliwiający jej
przemieszczanie pod działaniem obciążenia.
Rozłożenie sił ograniczających

GEOKRATA TABOSS

ZABEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNE SKARP

W procesie zabezpieczania przeciwerozyjnego skarpi rowów, grunt wypełniający komórki jest utrzymywany przez ich ściany, które tworzą serię mini-zapór. Sekcje geokraty, połączone w opatentowany i unikalny sposób, stanowią ochronę skarp i zboczy. Dzięki temu rozwój strug pływowych, wytwarzanych przez skoncentrowany spływ powierzchniowy, przecinający grunt, jest powstrzymywany. Taki mechanizm zmniejsza prędkość przepływu wody, co w konsekwencji obniża również wartość siły erozyjnej spływu powierzchniowego. Zastosowanie TABOSS System© to uzyskanie odpornych i trwałych pokryć ochronnych nawet w przypadku stromych skarpi rowów.

OCHRONA SKARPY W SYSTEMIE GEO KOMÓRKOWYM UTRZYMUJĄCA ROŚLINNOŚĆ (TRAWĘ).

W Oparciu O nasze 20 letnie doświadczenie w projektowaniu wykonawstwie skarp pokrytych roślinnością, gdzie geokraty zamykają i wzmacniają warstwę zieleni, zalecamy stosowanie geokrat TABOSS II lub BasicNET. Komórki zwiększają naturalną odporność roślinności na działanie erozji i chronią strefę korzeniową przed utratą cząstek gruntu. W przypadku skarp niepokrytych roślinnością geokomórki poprawiają odporność erozyjną materiałów ziarnistych. Energia hydrauliczna jest rozpraszana, a pojedyncze cząstki gruntu nie przemieszczają się w dół, gdyż są chronione przed destrukcyjnymi siłami ciężkości i przemieszczaniem w dół.

GEOKRATA TABOSS

ZBIORNIKI I ROWY MELIORACYJNE

Dzięki zastosowaniu geosiatki komórkowej można zaprojektować i wykorzystać w pełni unikatowe własności budowli wodnych. Jest to możliwe min. wskutek wypełniania komórek różnymi materiałami, jak np. grunt, kruszywa lub beton. Pozwala to na dostosowanie rodzaju i masy wypełnienia do projektowanych umocnień, warunków hydraulicznych, konstrukcyjnych i geotechnicznych. Geokomórki oferują niezliczone rodzaje elastycznych zabezpieczeń dla otwartych cieków i budowli wodnych. System zapewnia stabilność i ochronę kanałom narażonym na działanie sił erozyjnych.

Zabezpieczenia kanałów Geokomórkami daje osłonę o ściśle określonej szorstkości i stateczności. Dla rowów o sporadycznym przepływie i pochyleniu podłużnym do 2% idealnie nadają się komórki wypełnione humusem i obsianiem trawą. W przypadku rowów o pochyleniu większym idealnie sprawdzają się komórki wypełnione na dnie pospółką. Z kolei na górskich skarpach rowów, zaleca się wypełnienie wszystkich komórek kruszywem hydrotechnicznym 63-100 mm. Wypełnienie betonem zalecane jest natomiast dla obszarów o ciągłym przepływie lub dużej prędkości przepływu wody.

Osłona, którą tworzą Geokomórki, zwiększa naturalną odporność poprzez odbudowę i ochronę strefy korzeniowej

warstwy wegetatywnej. Dzięki temu scala i umacnia ona warstwę roślinną w momencie silnego przepływu wody, kierując go nad warstwą konstrukcyjną.

GEOKRATA TABOSS

MINTABO – ZIELONE PARKINGI

Geokrata MINTABO to produkt który od ponad 12 lat godzi wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości z dążeniem do zachowania naturalnego charakteru zagospodarowanej powierzchni. Doskonale sprawdza się na rozległych terenach zielonych, podjazdach, drogach dojazdowych, parkingach, skarpach i chodnikach, ciągach pieszych i jest produkowany w dwóch wielkościach komórek 220 mm (przekątne 12 cm x 16m) i 28 0mm (przekątne 20 cm x 29 cm).

Kratka MINITABO jest alternatywą dla „ciężkich” (fizycznie i optycznie) betonowych płyt chodnikowych, betonowych płyt ażurowych, twardych krat z tworzyw sztucznych, asfaltu i innych typów nawierzchni utwardzonej. Po zasianiu trawy lub zastosowaniu innego wypełnienia, kratka staje się niewidoczna. Dzięki temu projektanci i inwestorzy mogą w pełni wykorzystywać estetyczne walory naturalnej nawierzchni, projektować obszary o zmiennej kolorystyce czy fakturze. Nawierzchnia taka wykazuje jednocześnie dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne – rozjeżdżanie, wycieranie i wydeptywanie.

MINITABO zapewnia jednocześnie 100% nawierzchni biologicznie czynnej. Dzięki temu trawniki, wzmacniane kratką, mogą być bez przeszkód nawadniane i nawożone. W wyniku czego doskonale się rozwijają, a równa powierzchnia ułatwia pielęgnację(wałowanie, aeracja, wertykulacja, oczyszczanie z opadłych liści, dosiewanie, grabienie, usuwanie chwastów, usuwanie tzw filcu), która nie jest możliwa przy zastosowaniu podobnych produktów dostępnych na rynku. Tworzywo z którego wykonana jest kratka MINITABO, jest obojętne dla środowiska i odporne na warunki atmosferyczne (wilgoć, skrajne temperatury). Materiał, z którego jest produkowana to w pełni przetwarzalny granulat (HDPE) pochodzący z recyklingu.

Przykłady wypełnień

Najczęściej stosowanym typem wypełnienia w systemie kratki MINITABO jest trawa oraz materiały mineralne i organiczne – grys, żwir, piasek,trociny, rozdrobniona kora. Różnorodność wariantów wypełnień daje możliwość efektywnej, niebanalnej aranżacji terenu, szczególnie pod względem kolorystyki i typu nawierzchni. Jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku wyobraźnia projektanta i inwestora.

– 2,0 cm – warstwa mieszanki 21 ziemi roślinnej i piasku stabilizowanej mechanicznie, stanowiąca naddatek mieszanki wypełniającej geokratę MINITABO, wykonana łącznie z wypełnieniem geokraty, wskaźnik zagęszczenia ls. 1.0

– 5,0 cm – teksturowana geokrata MINITAB o komórkach 12,5x 16,5 cm i wysokości 50cm, wypełniona mieszanką 2:1 ziemi roślinnej i piasku stabilizowanej mechanicznie, stanowiąca zabezpieczenie nawierzchni trawiastej przed koleinowaniem, wskaźnik zagęszczenia ls. 1.0

– 3,0 cm – warstwa kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku) o frakcji 0/31,5mm, stanowiąca naddatek kruszywa wypełniającego geokratę TABOSS, wykonana łącznie z wypełnieniem geokraty, wskaźnik zagęszczenia ls. 1,0

– 10,0 cm – teksturowana i perforowana geokrata TABOSS-100 o komórkach 21×25 emi wysokości 10,0 cm, wypełniona kruszywem mineralnym (pospółką lub piaskiem) o frakcji 0/31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia Is. 1,00

– 15,0 cm – materac filtracyjno-separacyjny z kruszywa mineralnego (pospółki lub piasku) o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, wskaźnik
zagęszczenia ls.0,98- zbrojenie materaca z geotkaniny StradomGeo-24

GEOKRATA TABOSS

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY
MIGRACJĘ PŁAZÓW I WĘDRÓWKI GRYZONI

Kolejnym produktem naszej firmy są panele ochronne FROGsystem© stosuje się w celu uzyskania odpowiedniej skuteczności ekologicznej, to jest ochrony przed gadami i płazami. Szczególnie zaleca się ich stosowanie w miejscach lokalizacji przepustów dla małych zwierząt i płazów. Użycie produktu FROGsystem© gwarantuje szczelność pomiędzy siatką a dużymi obiektami (wiadukty, mosty).

Nasze panele zostały zastosowane, między innymi, na następujących odcinkach autostradowych: A1 wykonawca Budimex – Dromex; A1 Dragados; S69;S1iA4.

Stosowanie elementów FROGsystem© ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów (na jezdniach i w pułapkach antropogenicznych) oraz zwiększenie skuteczności wykorzystywania przez płazy przejść dla zwierząt.

System ten był opracowany wspólnie z pracownikami oddziałów GDDKIA oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Nasze ogrodzenia ochronno-naprowadzające skutecznie zabezpieczają wszystkie gatunki, na każdym etapie przekraczania bariery ekologicznej wynikającej z obecności drogi. Ponadto, dzięki zastosowaniu innowacyjnego profilu łączącego z HDPE, zapewniamy 100% połączenie paneli w okresie zmiennych temperatur. Kolejną innowacją w skutecznej ochronie zwierząt jest możliwość perforacji podziemnej części. Umożliwia to swobodne przerastanie korzeni traw, co powoduje dodatkowe połączenie z podłożem, zwiększenie sztywności całej konstrukcji oraz zabezpiecza przed kradzieżą.

Technologia produkcji pozwala na modyfikację systemu i dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Możliwe jest wykonanie panelu w wersji zabezpieczającej jedynie przed migracją płazów i gadów, lub tylko w wersji uniemożliwiającej podkopywanie ogrodzeń przez ssaki.

Jako produkt dedykowany produkujemy też Stop-Rynny które w sposób systemowy łączą się z naszymi płotkami. Wytwarzane elementy wytwarzamy dopasowujemy do wymagań klienta odnośnie nośności kraty do D250 i szerokości rynny 50cm.

GEOKRATY TABOSS®

Sprawdza się doskonale we wszelkich pracach drogowo-ziemnych.

GEOKRATY TABOSS®

Tel. +48 77 431 07 81
Fax +48 77 435 85 39

48-300 Nysa ul. Nowowiejska 21