01-10-2010 – Wprowadziliśmy do sprzedaży Minitabo - produkt czerpiący z doświadczeń z zastosowania przestrzennego komórkowego systemu "TABOSS". W ten sposób wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy chcą godzić wysokie wymagania wytrzymałości z jednoczesnym zachowaniem naturalnych walorów nawierzchni użytkowych. Więcej...

Uprzejmie informujemy iż z dniem 28.01.2008r. Taboss sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie jest już wyłącznym dystrybutorem GEOKRATY TABOSS. Tym samym zapraszamy do współpracy inwestorów, wykonawców, a także biura projektowe.

Firma Taboss jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Dostarczone przez nią produkty są wolne od wad prawnych, a w większości stanowią sprawdzone w praktyce rozwiązania nowatorskie, zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP z numerami:

- P-331452
- P-332391
- P-338224
- P-350753

Od 2000 roku posiadamy patent na perforację przez nacinanie taśmy.
Numer patentu P.338224
Mamy 30-letnie do¶wiadczenie w obróbce tworzyw sztucznych. Utrzymujemy systematyczn±, laboratoryjn± kontrolę jako¶ci naszego produktu.
Surowiec do produkcji Geokraty Taboss pochodzi z renomowanej rafinerii.

GEOKRATA TABOSS ma najlepsze parametry wytrzymało¶ciowe z produktów tego typu na ¶wiecie. Nasz produkt odpowiada normom europejskim i swiatowym na wytrzymało¶ć ta¶my i zgrzewów. Posiadamy do wgladu aktualne badania przeprowadzone na nasze zlecenie przez Institut für textile Bau und Umweltrchnik Gnubh. (czerwiec 2007)


Zatrudniamy ponad stu wykwalifikowanych pracowników wraz z kadr± techniczn±. Od roku 1998 firma zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych z przerobem około 250 ton surowca miesięcznie. W ramach działalno¶ci pozazawodowej firma TABOSS utrzymuje własny Klub Kartingowo-Samochodowy, w barwach którego startuje 10 zawodników, w tym mistrz oraz wicemistrz Polski. Zawodnicy klubu uczestnicz± w każdych otwartych mistrzostwach nie tylko w Polsce ale także w krajach Europy Zachodniej.

 

          

start | o nas | geokrata | zastosowanie | przykłady | certyfikaty | ekologia | galeria | materiały | sponsoring | kontakt

::::::::: Copyright © 2008 KBNetwork.pl :::::::::